Wynik konkursu dla Poddziałania 7.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.03.2017

Wynik konkursu dla Poddziałania 7.1.1

27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 dla Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą ponad 9 mln zł udzielono dofinansowania 5 projektom o łącznej wartości dofinansowania ponad 3 mln zł.

 

Poniżej publikujemy listę wniosków wybranych do dofinansowania oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube