Wydłużenie terminu składania wniosków dla konkursu z poddziałania 10.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.03.2017

Wydłużenie terminu składania wniosków dla konkursu z poddziałania 10.3.1

Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 .

 

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie w następującym zakresie:

  • nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony do dnia 31.05.2017 r. (do godz. 12:00);
  • termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2017 r.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube