Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.02.2017

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia naboru w ramach poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT.

 

Powyższe spowodowane jest nałożeniem się terminów rozpoczęcia i zakończenia konkursów dla ZIT/RIT z innymi konkursami w ramach RPO WSL i procedurą odwoławczą w ramach PO WER  oraz wynikającą z tego bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie, a także procedurą podejmowania decyzji o wyborze projektów do dofinansowania, która w przypadku konkursów w ramach ZIT/RIT wymaga zatwierdzenia listy ocenionych projektów przez IP ZIT/IP RIT.

 

Poniżej publikujemy zaktualizowany harmonogram konkursu.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube