Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach Poddziałania 9.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

19.04.2017

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach Poddziałania 9.1.1

Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin składania wniosków w konkursie nr  RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregion Centralnego.

 

Wnioski będzie można składać do 12 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00).

 

Termin został zmieniony na wniosek przedstawicieli ZIT Subregionu Centralnego.

 

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w ogłoszeniu naboru.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube