Wydłużenie oceny złożonych wniosków - działanie 10.2 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

11.04.2016

Wydłużenie oceny złożonych wniosków - działanie 10.2

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla niżej wymienionych konkursów. W związku z powyższym pierwotnie określony termin rozstrzygnięcia ww. konkursów - marzec 2016 r. - ulega zmianie i wyniesie odpowiednio:

 

Zmiany terminów podyktowane są złożonością procesów oceny wniosków o dofinansowanie występujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube