Współpraca w zakresie przygotowania Studium Transportowego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.01.2016

Współpraca w zakresie przygotowania Studium Transportowego

Informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W tym celu Biuro Związku Subregionu Centralnego wraz z firmą InnoCo Sp. z o.o. zainicjowało wśród Członków Związku spotkania nt. ustalenia potrzeb i oczekiwań związanych z opracowaniem przedmiotowego dokumentu.

 

W listopadzie 2015 r. przeprowadzono cykl spotkań z zainteresowanymi jednostkami w poszczególnych podregionach naszego Subregionu, w trakcie których przedstawiono założenia związane z opracowaniem Studium Transportowego oraz zaproszono do aktywnego włączenia w prace poświęcone nad przygotowaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla przyszłego wykonacy tego dokumentu.

 

Następnie w grudniu 2015 r. zainicjowano warsztaty grup roboczych, w skład których wchodzą specjaliści i osoby na codzień zajmujące się sprawami transportowymi w poszczególnych gminach i powiatach, ich jednostki oraz podmioty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.

 

W przypadku zainteresowania powyższym tematem lub udziałem w warsztatach grup roboczych prosimy o kontakt z p. Adamem Dziugiełem - pracownikiem Biura Związku Subregionu Centralnego (tel. 32 461 22 57, e-mail: adam.dziugiel@subregioncetralny.pl).

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube