Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.10.2016

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizowali spotkanie informacyjne ws. naboru w ramach poddziałania 1.7.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 

Projekty w ramach tego naboru zaliczane będą do tzw. projektu komplementarnego do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego POIŚ_WFOŚ" Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 

 

Spotkanie dedykowane było potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w tym konkursie. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego oraz Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego.
  • Możliwość uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Niewątpliwie cennym elementem spotkania były także tzw. stoliki eksperckie:

  • Stolik Zespołu Funduszy Europejskich
  • Stolik Zespołu Doradców Energetycznych
  • Stolik Zespołu Prawnego i Zamówień Publicznych

w ramach których uczestnicy spotkania mieli możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu odnośnie zasad aplikowania o wsparcie w ramach Poddziałania 1.7.1 POIiŚ 2014-2020.

 

Więcej nt. projektu komplementarnego WFOŚiGW dostępne jest tutaj.

 

Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania Eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konsultacje z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konsultacje z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Fot. Michał Sikora Trybuna Górnicza

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube