Wnioski złożone w konkursie 11.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.02.2017

Wnioski złożone w konkursie 11.1.1

Publikujemy listę wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 w ramach Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube