Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursie: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

24.08.2016

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursie: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16.  dotyczących Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziecmi do 3 lat – ZIT, Subregionu Centralnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Lista wniosków dostępna jest poniżej.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube