Włączenie społeczne w projektach ZIT- giełda pomysłów - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.03.2016

Włączenie społeczne w projektach ZIT- giełda pomysłów

17 marca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań. Tym razem tematyka dotyczyła włączenia społecznego w projektach ZIT.

 

Omówiono podstawowe założenia dla poddziałania 9.2.1. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne RPO WSL 2014 – 2020, w tym typy projektów, ostateczni odbiorcy wsparcia oraz kwalifikowalność wydatków.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznać się z wytycznymi obszarowymi z włączenia społecznego i zdrowia oraz założeń zgodności planowanych projektów w ramach poddziałania 9.2.1 ze Strategią ZIT.
Zaprezentowano także Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WLS 2014-2020.

 

Na koniec spotkania zaplanowano dyskusję nt. podobnych projektów z poprzedniej perspektywy unijnej jako inspiracji do działań w obecnej. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Materiały ze spotkania znajdują się w strefie dla zalogowanych.

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube