Wizyta studyjna dot. projektów POIŚ_TRA - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.07.2016

Wizyta studyjna dot. projektów POIŚ_TRA

W dniach 6-7 lipca Biuro Związku Subregionu Centralnego gościło przedstawicieli Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Pierwszego dnia odbyło się szkolenie dla Beneficjentów projektu komplementarnego do Strategii ZIT, mianowicie POIŚ_TRA Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym (więcej o projekcie można znaleźć tutaj)
Warsztaty dotyczyły omówienia zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele jednostek, które realizować będą inwestycje w ramach projektu komplementarnego: Tramwaje Śląskie, KZK GOP, Miasto Katowice, PKM Katowice, Miasto Gliwice, PKM Gliwce, Miasto Jaworzno, Miasto Tychy, PKM Świerklaniec.

Drugiego dnia zorganizowano wizytę studyjną w miejscach planowanych przedsięwzięć projektu komplementarnego. Przedstawiciele CUPT mieli okazję zobaczyć Plac Sądowa w Katowicach, gdzie powstanie centrum przesiadkowe,
odwiedzili siedzibę Tramwajów Śląskich w Chorzowie, następnie przejechali szynobusem z Dworca PKP w Pyskowicach do Dworca PKP w Sośnicy. Kolejnym etapem podróży była wizyta na Pętli Brynowskiej w Katowicach gdzie zaprezentowano obecny stan infrastruktury tramwajowej oraz omówione planowane prace dot. budowy nowego odcinka tramwajowego w Katowicach – tzw. „Tramwaj na Południe”.
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Tychach oraz PKM Tychy i TLT Sp. z o.o. W trakcie rozmów zaprezentowano posiadany tabor autobusowy i trolejbusowy, zajezdnię PKM Tychy, a także powstałą infrastrukturę przesiadkową powstałą w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

Celem wizyty studyjnej było poznanie przez pracowników CUPT specyfiki naszego regionu oraz problemów i wyzwań z jakimi nasz Subregion staje w trakcie planowania i realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć dotyczących usprawnienia transportu w naszym regionie.

Przedstawiciele CUPT wyrazili chęć dalszej współpracy merytorycznej dla Beneficjentów projektu komplementarnego. Stąd na sierpień planowane jest szkolenie z zakresu nt. pomocy publicznej w projektach POIŚ_TRA.

Materiały ze spotkania są dostępne w strefie dla zalogowanych.

Uczestnicy warsztatów Wystąpienie przedstawiciela Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Uczestnicy warsztatów Wizyta studyjna

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube