Warsztaty z rozliczania projektu ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

11.10.2016

Warsztaty z rozliczania projektu ZIT

Związek Subregionu Centralnego we współpracy z Wydziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował trzy warsztaty komputerowe dot. zasad prawidłowego wypełniania wniosku o płatność.

 

Dwa warsztaty poświęcone były rozliczaniu projektu EFRR (czyli tzw. "twardego" - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) a jeden dotyczył projektu EFS (czyli tzw. "miękkiego"- dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Uczestnikami warsztatów były beneficjenci projektów ZIT, które uzyskały w tym roku dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Druga edycja tych warsztatów dla kolejnych grup beneficjentów jest planowana na listopad br.

 

Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Praca warsztatowa uczestników spotkania Praca warsztatowa uczestników spotkania

Praca warsztatowa uczestników spotkania Praca warsztatowa uczestników spotkania

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube