Warsztaty z obsługi LSI - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

11.09.2015

Warsztaty z obsługi LSI

 

Biuro Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego rozpoczęło cykl szkoleń dot. przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT dla przedstawicieli jednostek wchodzących w skład Związku.

 

W dniu 8 września br. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się pierwszy warsztat, którego celem było praktyczne omówienie zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów z zakresu poddziałania 12.1.1 (Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT) w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020.

 

Warsztat był prowadzony przez przedstawicieli Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Aktualnie trwa rejestracja do udziału w kolejnym warsztacie z obłsługi LSI, który odbędzie się 8 października br. Dotyczyć on będzie omówienia zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów z zakresu poddziałania 10.2.1. (Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT).

 

Praca podczas warsztatów komputerowych  Praca podczas warsztatów komputerowych

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube