Warsztaty dla Członków Rady Konsultacyjnej ds. ZIT. - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.09.2016

Warsztaty dla Członków Rady Konsultacyjnej ds. ZIT.

31 sierpnia br. odbyły się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie warsztaty dla Członków Rady Konsultacyjnej ds. ZIT. W trakcie spotkania uczestniczy mieli możliwość zapoznać się z najistotniejszymi kwestiami dot. realizacji przedsięwzięć w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020, w tym. m.in. działania z  zakresu rewitalizacji czy zasad zawierania partnerstw w ramach projektów.

 

Ponadto, Członkowie Rady wypracowali w dwóch oddzielnych grupach warsztatowych (z zakresu usług społecznych, zdrowotnych i opiekuńczych oraz z zakresu przedsiębiorczości) propozycje planu działań Rady, który stanowić będą podstawę do opracowania i przyjęcia Rocznego Planu Działań Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na 2016 r.

 

Rada Konsultacyjna ds. ZIT stanowi ciało doradcze Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w procesach związanych z wdrażaniem i ewaluacją Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz służy zapewnieniu pogłębienia włączenia społecznego w realizację niniejszej Strategii.


Więcej informacji nt. Rady Konsultacyjnej można znaleźć "tutaj".

 

Uczestnicy spotkania Wystąpienie pracownika Biura Związku Subregionu Centralnego

 

Praca warsztatowa uczestników spotkania Praca warsztatowa uczestników spotkania

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube