Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

12.05.2016

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego

10 maja odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 64 Członków Związku Subregionu Centralnego oraz zaproszeni goście:

  • p. Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  • p. Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • p. Jerzy Solecki, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • p. Jarosław Wesołowski, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • p. Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • p. Anna Cekiera, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • p. Michał Niemyjski, Kierownik Referatu oceny projektów, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • p. Anna Dudek, Główny specjalista ds. programowania i rozwoju, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uczestnicy obrad wysłuchali wystąpienia Pana Kazimierza Karolczaka oraz Pani Małgorzaty Staś nt. postępów we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Swoje wystąpienie miał również Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego nt. działalności Zarządu Związku w roku 2015.

 

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego zatwierdziło sprawozdanie finansowe Związku za rok 2015, udzieliło absolutorium Zarządowi Związku za działalność w roku 2015 oraz przyjęło VIII wersję Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane na zebraniu.

Prowadzący spotkanie Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice
Głosowanie Członków Związku Głosowanie Członków Związku
Wystąpienie pani Małgorzaty Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wystąpienie Pana Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Zarządu Związku
Prowadzący spotkanie Wystąpienie pana Edwarda Maniury, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku

Fot. Biuro Związku

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube