Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.11.2016

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 70 Członków Związku Subregionu Centralnego oraz zaproszeni goście:

 • p. Monika Sternal, p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • p. Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • p. Anna Cekiera, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • p. Michał Niemyjski, Kierownik Referatu oceny projektów, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • p. Tomasz Kołton, Kierownik referatu zarządzania rzeczowo-finansowego, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • p. Anna Dudek, Główny specjalista ds. programowania i rozwoju, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uczestnicy obrad wysłuchali wystąpienia Pani Moniki Sternal nt. postępów we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem postępów realizacji ZIT Subregionu Centralnego.


Swoje wystąpienie miał również Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego nt. działalności Zarządu Związku w roku 2016.

 

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego:

 • zatwierdziło wysokości składki członkowskiej na 2017 rok,
 • uchwaliło plan finansowy na 2017 rok,
 • przyjęło IX wersję Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 • przyjęło II wersję Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
 • przyjęło rekomendacje dotyczące standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R) na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.


Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane na zebraniu.

 

Wystąpienie pani Moniki Sternal Prowadzący Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego

Wypowiedź pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice Głosowanie Członków Związku

Głosowanie Członków Związku Wystąpienie pana Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Miasta Gliwice

Wystąpienie pana Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Miasta Gliwice Głosowanie Członków Związku

Wystąpienie pana Mariusza Śpiewoka, dyrektora Biura Związku Głosowanie Członków Związku

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube