Ustawa o rewitalizacji przyjęta - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

24.07.2015

Ustawa o rewitalizacji przyjęta

 

Założeniem ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR), które będą podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Podstawą programów jest także wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia.

 

Ustawa przewiduje także dwa specjalne rozwiązania ułatwiające prowadzenie rewitalizacji w gminie. Nie będą one obowiązkowe – będą mogły być stosowane w zależności od potrzeb i charakterystyki zaplanowanych działań.

 

Są nimi:

  1. utworzenie na obszarach rewitalizowanych Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Status SSR umożliwi korzystanie ze szczególnych udogodnień (np. możliwość przyznania dotacji na remonty budynków), a także uprości procedury administracyjne związane z realizacją GPR;
  2. uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji (szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), który będzie podstawą realizacji przekształceń urbanistycznych oraz prac inwestycyjno-budowlanych ujętych w GPR. Regulacje cechujące tę specjalną postać planu miejscowego to np. możliwość zawarcia w planie miejscowym koncepcji urbanistycznych czy przypisania do nieruchomości szczegółowych warunków realizacji inwestycji przewidzianych w planie.

Źródło: MIR

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube