Udzielenie desygnacji dla systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.07.2016

Udzielenie desygnacji dla systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju w dniu 28 lipca br. udzieliło desygnacji dla systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie badania audytowego, przeprowadzonego przez Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej stwierdzono, że Instytucja Zarządzająca, pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej, wyznaczana do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202 spełnia kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube