Udział Minister Wasiak w posiedzeniu Rady UE do Spraw Ogólnych (GAC) - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

20.11.2014

Udział Minister Wasiak w posiedzeniu Rady UE do Spraw Ogólnych (GAC)

 

Rola polityki spójności w pobudzaniu wzrostu gospodarczego w UE, okresowy przegląd strategii „Europa 2020” oraz wypracowanie konkluzji w sprawie szóstego Raportu Kohezyjnego – to główne tematy posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych, które odbyło się 18 i 19 listopada 2014 r. w Brukseli. Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak przewodniczyła polskiej delegacji podczas drugiego dnia obrad.

 

W dyskusji na temat projektu konkluzji Rady w sprawie szóstego Raportu Kohezyjnego poświęconego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, minister Wasiak wyraziła zadowolenie, że praktyką staje się prowadzenie w ramach Rady GAC regularnej debaty o wdrażaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. – Uznajemy szczególną rolę polityki spójności w zwiększeniu inwestycji publicznych w Unii Europejskiej, służących powrotowi Europy na ścieżkę wzrostu – zaznaczyła. Dodała, że konkluzje Rady powinny odnosić się do „Programu strategicznego dla Unii w czasach zmian”, zaprezentowanego przez przewodniczącego Jean-Claude Junckera, w którym to określono priorytety na najbliższe pięć lat.

 

Ministrowie rozmawiali również o roli polityki spójności w pobudzaniu reform w Unii Europejskiej oraz wkładu tej polityki w osiąganie celów Strategii Europa 2020. – Kluczowym zadaniem, przed jakim stoją obecnie rządy państw członkowskich, pozostaje utrzymanie tempa reform, tak aby zapewnić trwałe ożywienie gospodarcze i konkurencyjność gospodarki europejskiej – mówiła szefowa resortu infrastruktury i rozwoju. Przypomniała, że cele strategii Europa 2020 na poziomie krajowym były punktem wyjściowym dla decyzji dotyczących programowania wsparcia finansowanego z polityki spójności w Polsce na latach 2014-2020.

 

Podczas spotkania ministrowie omówili również aktualną sytuację związaną z przyjęciem dokumentów programowych na lata 2014-2020. – Chcemy jak najszybciej zakończyć negocjacje programów operacyjnych i uruchomić wsparcie unijne bez zbędnej zwłoki – podkreśliła minister Wasiak. – Liczymy, że dzięki wspólnej, wytężonej pracy Polski i Komisji Europejskiej uda się wynegocjować wszystkie programy na początku grudnia, a przyjąć je do końca bieżącego roku lub na początku przyszłego roku – zaznaczyła.

 

Przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak wzięła udział w nieformalnym spotkaniu państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Chorwacji.

 

(źródło: www.mir.gov.pl)

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube