Trwają konsultacje społeczne założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków EFS - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

19.08.2014

Trwają konsultacje społeczne założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków EFS

Trwają konsultacje społeczne założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Dokument prezentujący założenia dostępny jest na stronie: http://www.konsultacje_efs_rpo.skroc.pl
Uwagi do przentowanych w dokumencie założeń można zgłaszać do dnia 1 września br., włącznie na adres: malgorzata.majewska@mir.gov.pl.
W dokumencie znajdziemy m.in. kwestie związane z:
- propozycjami dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- poziomem minimalnego wkładu własnego,
- formami i możliwościami niepieniężnego ponoszenia wkładu własnego,
- sugestiami dotyczącymi potencjału beneficjentów,
- propozycjami wielkości wkładu własnego dla poszczególnych działań.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube