SZOOP RPO WSL 2014-2020 - aktualizacja dokumentu - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.07.2015

SZOOP RPO WSL 2014-2020 - aktualizacja dokumentu

Poniżej zamieszczamy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 wraz z załącznikami, przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 07 maja 2015 r.
SZOOP RPO WSL 2014-2020

Załącznik nr 1 - tabela transpozycji PI

Załącznik nr 2 - tabela wskaźników rezultatu i produktu

Załącznik nr 3 - kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 4 - lista projektów w trybie pozakonkursowym

Załącznik nr 5 - rejestr zmian

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube