SZOOP RPO WSL 2014-2020 - aktualizacja dokumentu - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.12.2016

SZOOP RPO WSL 2014-2020 - aktualizacja dokumentu

Informujemy, że 29 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 7.1.
Wprowadzone zmiany dotyczą dostosowania zapisów do Beneficjentów Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz ujednolicenia zapisów w zakresie projektów w trybie pozakonkursowym.


Szczegółowy wykaz znajduje się w Rejestrze zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube