SzOOP RPO WSL 2014-2020 - aktualizacja dokumentu - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.09.2015

SzOOP RPO WSL 2014-2020 - aktualizacja dokumentu

Podczas posiedzenia Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 22.09.2015 r. została przyjęta uchwałą nr 1793/67/V/2015 trzecia wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.


Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube