SZOOP POIiŚ - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.05.2015

SZOOP POIiŚ

 

Poniżej prezentujemy projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych nr II, III, IV, V, VIII wraz projektem kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach tych osi priorytetowych.

 

Uwagi na załączonym formularzu można zgłaszać do dnia 11 maja br. do godz. 8.45 na adres poczty elektronicznej kmpois14-20@mir.gov.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube