Szkolenie dla beneficjentów z działania 4.1 i 4.5 (typ 4) - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.11.2015

Szkolenie dla beneficjentów z działania 4.1 i 4.5 (typ 4)

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone naborowi z  działania 4.1 oraz 4.5 (4 typ projektu)

 

Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Szkolenie dedykowane jest potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii i 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (Typ: 4). Podczas szkolenia omówione będą m. in. zasady udzielania dofinansowania w kontekście przepisów prawa wspólnotowego i krajowego (w tym rodzaje pomocy publicznej),  przykładowe wydatki kwalifikowane, wskaźniki, kryteria oceny projektów oraz zasady aplikowania poprzez Lokalny System Informatyczny (LSI).

 

Termin: 12 listopada 2015 r.  
Rejestracja: 9:30-10:00
Godz. spotkania: 10:00-13:00
Miejsce: Katowice, ul. Krasińskiego 2, Aula A0 (parter) Budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, wejście od ul. św. Jacka 3

 

O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których należy dokonać za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów. Również z tego względu ogranicza się udział do max. 2 osób z jednej Instytucji. Państwa uczestnictwo zostanie potwierdzone drogą mailową.

 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY

 

Kontakt:
Iwona Wnuk, tel. 32 77 40 231, e-mail: iwnuk@slaskie.pl

źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube