Szkolenia horyzontalne dot. tematyki funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.08.2016

Szkolenia horyzontalne dot. tematyki funduszy unijnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniach horyzontalnych dot. tematyki funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020, które przeznaczone są dla pracowników instytucji zajmujących się funduszami europejskimi w Polsce.

Szkolenia odbywają się odbywać się w trzech odrębnych, jednodniowych modułach:

  • system Umowy Partnerstwa,
  • realizacja programów w perspektywie finansowej 2014–2020,
  • zarządzanie programami w perspektywie finansowej 2014–2020.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z kluczowymi informacjami i zasadami w zakresie Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zmianami w stosunku do perspektywy 2007-2013.

 

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy polskich instytucji zaangażowani w zadania związane z polityką rozwoju, polityką regionalną i polityką spójności UE oraz koordynacją i wsparciem działań związanych z realizacją perspektywy finansowej na lata 2014–2020, tj. przedstawiciele instytucji systemu Umowy Partnerstwa, w tym m.in. pracownicy:

  • Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających Krajowe Programy Operacyjne;
  • Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających Regionalne Programy Operacyjne;
  • Instytucji Koordynującej UP;
  • Instytucji Audytowej;
  • wybranych departamentów Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczących w pracach związanych z realizacją zadań wynikających z zarządzania działaniami i wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020;
  • sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


Źródło: www.szkoleniahoryzontalne.gov.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube