Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.11.2015

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców RPO WSL 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców RPO WSL 2014-2020

 

Najbliższe spotkania:

 

17 listopada 2015 r. w godzinach 10.00-14.00
Zasady udzielania zaliczek i rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

Miejsce: Katowice, ul. Krasińskiego 2, Aula A0 (parter) Budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, wejście od ul. św. Jacka 3
FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

19 listopada 2015 r. w godzinach 10.00-14.00
Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Miejsce: Katowice, ul. Krasińskiego 2, Aula A0 (parter) Budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, wejście od ul. św. Jacka 3
FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenia celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów. Również z tego względu ogranicza się udział do max. 2 osób z jednej Instytucji.
Państwa uczestnictwo zostanie potwierdzone drogą mailową.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż planowana jest organizacja przez IZ RPO WSL 2014-20202 kolejnych szkoleń:

  • 25 listopada 2015 r.- 4.1 Odnawialne źródła energii oraz 4.5 (typ 4) Efektywne oświetlenie.
  • 8 grudnia 2015 r. Trwałość w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013
  • 10 grudnia 2015 r. 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
  • 11 grudnia 2015 r. 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

 

Będziemy informować o możliwości rejestracji na powyższe spotkania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube