Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 1.7 PO IŚ 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.08.2016

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 1.7 PO IŚ 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach działania 1.7 PO IŚ Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej.

 

Odbędą się następujące szkolenia:

 

1.7.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko- dąbrowskiej;

Szkolenie odbędzie się dnia 25 sierpnia 2016 roku w godz. 9.00 – 15.00 w Centrum Biurowo-Szkoleniowym, ul. Moniuszki 7 w Katowicach

Terminy zgłoszeń: do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

oraz 

 

1.7.2 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko- dąbrowskiej,

1.7.3 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko- dąbrowskiej;

Szkolenie odbędzie się dnia 8 września 2016 roku w godz. 9.00 – 15.00 w Centrum Biurowo-Szkoleniowym, ul. Moniuszki 7 w Katowicach

Terminy zgłoszeń: do dnia 1 września 2016 r. do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zgłoszenia udziału prosimy dokonywać na adres szkoleniaFE@wfosigw.katowice.pl za pomocą Kart zgłoszenia

 

Karty zgłoszeniowe dostępne są tutaj.

 

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Katowicach zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób.

 

Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia ze strony WFOŚiGW w Katowicach jest Pani Anna Gruca: tel. (32) 60 32 280, e-mail: a.gruca@wfosigw.katowice.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube