Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.03.2015

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

 

Poniżej publikujemy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w dn. 5 marca br. wraz z załącznikami.

Poniżej prezentujemy również materiały ze spotkania informacyjnego dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych z dnia 09 marca br., zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube