Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.12.2016

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020

28 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 8.0 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.

 

Zmiany wprowadzone w SZOOP wynikają z dopasowania zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020 do aktualnie obowiązujących wytycznych. Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w zakresie kryteriów wyboru projektów została zaktualizowany na posiedzeniu KM RPO WSL 16 grudnia 2016 roku.

Najnowsza wersja dokumentu wraz z rejestrem zmian znajduje sie Tutaj.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube