Szczegółowy harmonogram konkursu w ramach poddziałania 7.4.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.12.2016

Szczegółowy harmonogram konkursu w ramach poddziałania 7.4.1

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy opublikował szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube