Szczegółowy harmonogram konkursu dla Poddziałania 11.4.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

20.04.2017

Szczegółowy harmonogram konkursu dla Poddziałania 11.4.1

W związku z zakończeniem naboru wniosków Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 Kształcenie ustawiczne - ZIT Subregionu Centralnego.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube