Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

05.08.2016

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

13 lipca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja "Wzmacnianie wymiaru miejskiego - perspektywa europejska i krajowa".

Spotkanie poświęcone było Agendzie Miejskiej Unii Europejskiej oraz przedstawieniu działań na rzecz wzmacniania wymiaru miejskiego na poziomie krajowym.

Tematem obrad była również realizacja krajowej polityki miejskiej i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kontekście STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU.

Poniżej przedstawiamy prezentację p. Piotra Żuber, Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Jednocześnie przypominamy, iż do końca września br. trwają konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest ona rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube