Stawki jednostkowe dla szkoleń z języka słowackiego, czeskiego oraz włoskiego (EFS) - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.04.2017

Stawki jednostkowe dla szkoleń z języka słowackiego, czeskiego oraz włoskiego (EFS)

Zarząd Województwa 11 kwietnia 2017 r. przyjął dokument  "Stawki jednostkowe dla rozszerzenia katalogu szkoleń językowych, obowiązujących w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (języki: słowacki, czeski, włoski)".

 

Stawki jednostkowe dotyczą szkoleń językowych realizowanych na terenie województwa śląskiego w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy tego typu projektów zdobywają kwalifikacje zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube