Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

05.09.2014

Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego

 

Zarząd Związku Subregionu Centralnego przedstawił Urzędowi Marszałkowskiemu rekomendację odstąpienia od kryterium „białych plam” (czyli stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w danej gminie) jako najistotniejszego przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania dla projektów ZIT i pozostanie przy przeprowadzaniu analizy zasadności udzielenia wsparcia dla projektów upowszechniających edukację przedszkolną na poziomie konkretnych wniosków o dofinansowanie (zgłaszanych przez Związek ZIT).

 

Zarząd Związku Subregionu Centralnego stoi na stanowisku, że w ocenie uzasadnienia dla realizacji projektów przedszkolnych należy uwzględniać nie tylko kryterium upowszechnienia edukacji przedszkolnej w danej gminie ale także charakterystykę rynku pracy, który wymusza dużą mobilność pracowników. Obecnie życie zawodowe wielu mieszkańców Subregionu Centralnego koncentruje się w dużych skupiskach miejskich, a co za tym idzie rodzi również konieczność dowozów dzieci do punktów przedszkolnych poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo, w opinii Zarządu Związku, ważnym aspektem w ocenie planowanych przedsięwzięć powinna być jakość proponowanej oferty edukacyjnej.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube