Stanowisko IK UP w kwestii udzielania zamówień publicznych po 18.04.2016 r. - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.04.2016

Stanowisko IK UP w kwestii udzielania zamówień publicznych po 18.04.2016 r.

Poniżej publikujemy stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w kwestii prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych do czasu implementacji Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE do polskiego porządku prawnego.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube