Spotkanie ze śląskimi pełnomocnikami ds. NGO - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

03.06.2016

Spotkanie ze śląskimi pełnomocnikami ds. NGO

1 czerwca br. w Katowicach odbyło się spotkanie ze śląskimi pełnomocnikami ds. NGO, dotyczące możliwości współpracy organizacji pozarządowych z członkami Związku Subregionu Centralnego przy realizacji projektów ZIT.

 

Podczas spotkania pan Mariusz Śpiewok, dyrektor biura Związku, przedstawił informacje o działalności Związku, a także zaprezentował ogólne informacje dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, środków finansowych, które przewidziane są do wykorzystania w formule ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz oczekiwanego zakresu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.

 

W dalszej części spotkania omówione zostały przez pracowników biura Związku założenia rozpoczętego 30 maja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 dla poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Uczestnicy zapoznani zostali z typami działań możliwych do przeprowadzenia oraz kryteriami wyboru projektów, a także z trybem wyboru partnerów dla wspólnej realizacji projektu.

 

Spotkanie zakończyło się dyskusją, w wyniku której potwierdzono chęć współpracy i włączenia organizacji pozarządowych w realizacji projektów ZIT.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube