Spotkanie Zarządu Związku Subregionu Centralnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.10.2014

Spotkanie Zarządu Związku Subregionu Centralnego

W miniony czwartek, drugiego października, odbyło się spotkanie Zarządu Związku Subregionu Centralnego. Celem spotkania było podsumowanie aktualnej bazy wiedzy Związku oraz przyjęcie stanowiska Zarządu w kwestii parkingów w centrach miast.


Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Związku, Prezydenta miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku, Prezydenta miasta Katowice Piotra Uszoka oraz gospodarza, Prezydenta miasta Tychy Andrzeja Dziuby w spotkaniu uczestniczyła p. Anna Jedynak, Wicedyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. Pani Jedynak poinformowała zebranych o postępach w negocjacjach Regionalnego Programu Operacyjnego, a następnie w seminaryjnej części spotkania uczestniczyła w pogłębionej dyskusji na temat Kontraktu Terytorialnego dla Śląska. W ramach panelu podsumowano również aktualny zakres planowanej interwencji w ramach ZIT.
W dalszej części seminarium swoje wystąpienia mieli również zaproszeni eksperci. Kazimierz Fudala, Dyrektor ds. Technicznych MPK Kraków przedstawił wstępne wnioski z użytkowania autobusów elektrycznych i hybrydowych, a Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Grzegorz Wiśniewski omówił stan obecny i perspektywy odnawialnych źródeł energii. Spotkanie zakończyło wystąpienie dr Artura Bartoszewicza ze Szkoły Głównej Handlowej na temat wyzwań dotyczących startegicznego planowania w obszarze edukacji w świetle szans jakie daje nowa perspektywa.   

 

Relacja telewizyjna z wydarzenia w katowickich Aktualnościach oraz wywiad z Prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem (5 minuta i 25 sekunda materiału):

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube