Spotkanie z przedstawicielami Tauron Dystrybucja S.A. - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

22.02.2016

Spotkanie z przedstawicielami Tauron Dystrybucja S.A.

Z inicjatywy Zarządu Związku Subregionu Centralnego Pan Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzno zorganizował spotkanie przedstawicieli jst zrzeszonych w Związku Subregionu Centralnego z przedstawicielami firmy TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

 

Spotkanie miało na celu: 

 

  • Przedstawienie informacji na temat zasad i możliwości pozyskania dofinansowania przez JST na projekty z zakresu efektywnego oświetlenia.
  • Prezentację ogólnych zasad i podejścia przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. do wyceny słupów, zawierania umów dzierżawy, odsprzedaży/przekazywania mienia.
  • Omówienie głównych kwestii problemowych zgłaszanych przez JST.

 
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube