Spotkanie z podregionem bytomskim - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

11.07.2014

Spotkanie z podregionem bytomskim

Na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu odbyło się spotkanie pracowników Biura Związku z przedstawicielami podregionu bytomskiego, dotyczące listy projektów zaplanowanych do realizacji w ramach ZIT Subregionu Centralnego. Omówiono przy tym dostępną alokację środków dla poszczególnych typów działań, a także zwrocono szczególną uwagę na możliwość zaangażowania partnerów społecznych w realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube