Spotkanie w zakresie rewitalizacji w ramach poddziałania 9.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.03.2017

Spotkanie w zakresie rewitalizacji w ramach poddziałania 9.1.1

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zorganizowali 29 marca br. spotkanie wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych praktyk w zakresie rewitalizacji w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z obowiązującym regulaminem konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17. Prezentowane były także dobre praktyki w zakresie rewitalizacji oraz odbyły się warsztaty identyfikowania problemów lokalnych na obszarach objętych rewitalizacją.

 

W ramach naboru aplikować można o dofinansowanie programów na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności na obszarach rewitalizowanych z uwzględnieniem działań:

  • opartych o samopomoc i wolontariat,
  • środowiskowych,
  • prozatrudnieniowych,
  • edukacyjnych.

 

Więcej nt. naboru nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 dostępne jest na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Materiały ze spotkania zamieszczone są w strefie dla zalogowanych.

 

uczestnicy spotkania uczestnicy spotkania

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube