Spotkanie nt. utworzenia Rady Konsultacyjnej ds. ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.01.2016

Spotkanie nt. utworzenia Rady Konsultacyjnej ds. ZIT

W dniu 28 stycznia br. w siedzibie Biura Związku odbyło się roboczej spotkanie nt. utworzenia Rady Konsultacyjnej ds. ZIT. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele liderów podregionów wchodzących w skład Związku Subregionu Centralnego, czyli podregionu: katowickiego, gliwickiego, sosnowieckiego, tyskiego i bytomskiego.

 

Mając na uwadze konieczność partycypacyjnego podejścia i ustalania wspólnych projektów inwestycyjnych realizujących Strategię ZIT, o czym mowa w Zasadach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, w Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaplanowano w ramach jej wdrażania z wykorzystaniem włączenia społecznego m.in. utworzenie przy Związku Subregionu Centralnego Rady Konsultacyjnej ds. ZIT.

 

Rada ta będzie ciałem doradczym Zarządu Związku w procesach związanych z wdrażaniem i ewaluacją naszej Strategii ZIT oraz służyć zapewnieniu pogłębienia włączenia społecznego w realizację niniejszej Strategii.
Zakłada się, że w jej skład wejdzie o 15 osób (po 3 osoby z każdego z pięciu podregionów Subregionu Centralnego) w tym m.in. przedstawicieli partnerów społecznych (pracodawców, instytucji publicznych – przede wszystkim działających w obszarze edukacji, ochrony środowiska oraz polityki społecznej, organizacji pozarządowych).

 

Prawo rekomendowania członków Rady przysługiwało będzie wszystkim członkom Związku. Wyboru składu Rady na dwuletnie kadencje będzie dokonywał Zarząd Związku.

 

Planuje się powołanie Rady w I połowie 2016 r.

 

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube