Spotkanie kandydatów do Rady Konsultacyjnej ds. ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.04.2016

Spotkanie kandydatów do Rady Konsultacyjnej ds. ZIT

14 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie robocze ws. utworzenia Rady Konsultacyjnej ds. ZIT.

 

Tym razem w spotkaniu wzięli udział wyznaczeni przez liderów podregionów Subregionu Centralnego (tj. bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, sosnowieckiego i tyskiego) kandydaci na członków Rady reprezentujący zarówno sektor publiczny, pozarządowy jak i prywatny.

 

Spotkanie poświęcone było ustaleniu podstawowych założeń działalności Rady. Zgodnie ze  „Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”  Rada Konsultacyjna ds. ZIT stanowić ma ciało doradcze Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w procesach związanych z wdrażaniem i ewaluacją tejże Strategii. Zakłada się, że głównym zadaniem Rady będzie wsparcie Zarządu Związku przy rozwiązywaniu problemów strategicznych oraz włączenie  partnerów społecznych w realizację przedsięwzięć wspólnie z Członkami naszego Związku w ramach wybranych  obszarów wsparcia ZIT RPO WSL 2014-2020.

 

Planuje się powołanie Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na czerwcowym zebraniu Zarządu Związku. Do tego czasu przygotowany zostanie m.in. regulamin organizacyjny Rady, harmonogram i plan działań.

 
   

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube