Spotkanie informacyjne - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

20.01.2016

Spotkanie informacyjne

W dniu 27.01 br. Biuro Związku organizuje spotkanie informacyjne ws. szkolnictwa zawodowego w związku planowanym ogłoszeniem w lutym br. naboru w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.

 

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i szkół zawodowych z terenu podregionu katowickiego wchodzących w skład Związku.

 

Spotkanie odbędzie się w Hotelu „Silesian”, Katowice, ul. Szybowcowa 1, w godz. 10.00-12.00 i będzie prowadzone przez pracowników Biura Subregionu Centralnego.

 

W przypadku zainteresowania udziałem w powyższym spotkaniu prosimy o kontakt z p. Dariuszem Stankiewiczem -
pracownikiem Biura Związku Subregionu Centralnego (tel. 32 461 22 54, e-mail: dariusz.stankiewicz@subregioncentralny.pl).

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube