Spotkanie informacyjne w ramach naboru z poddziałania 9.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.06.2016

Spotkanie informacyjne w ramach naboru z poddziałania 9.2.1

Spotkanie było dedykowane potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w związku z konkursem nr  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.


Omówione zostały następujące kwestie:

  • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do przedmiotu konkursu;
  • Kryteria wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT;
  • Regulamin konkursu;
  • Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów.

Prezentacje ze spotkania są opublikowane w strefie dla zalogowanych.

Uczestnicy spotkania informacyjnego Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prezentacja  Uczestnicy spotkania

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube