Spotkanie informacyjne w ramach naboru z poddziałania 7.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

22.06.2016

Spotkanie informacyjne w ramach naboru z poddziałania 7.1.1

Spotkanie było dedykowane potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w związku z konkursem RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Omówione zostały następujące kwestie:
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do przedmiotu konkursu;
- Kryteria wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT;
- Regulamin konkursu
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczanie nadużyć finansowych
- Najczęściej pojawiąjące się błędy we wnioskach o dofinansowanie

Prezentacje ze spotkania są opublikowane w strefie dla zalogowanych.

Wystąpienie pracownika Biura Związku Subregionu Centralnego Wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube