Spotkanie informacyjne nt. poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

12.08.2016

Spotkanie informacyjne nt. poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

 

31 sierpnia 2016 r. na godz. 10:00 , na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania przeznaczonego na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (działanie 2.3, poddziałanie 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

 

Podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37 w sali 013 w Budynku 4 „Maszynownia”, przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: doradztwo@gapr.pl

 

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube