Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów - Poddziałanie 9.1.4 oraz 9.2.4 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

08.08.2016

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów - Poddziałanie 9.1.4 oraz 9.2.4

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Termin: 11 sierpnia 2016 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 11:30-14:00
Rejestracja: 11:00-11:30
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa


Tematyka spotkania:  

  • omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu,
  • omówienie procedury wyboru projektów,
  • przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (max. 2 osoby z jednego podmiotu).

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  32 77 40 554, Maria Krzystolik-Miketa

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube