Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z Działania 12.2. - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

02.02.2016

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z Działania 12.2.

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu w ramach działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Tematyka szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają realizować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Infrastruktury kształcenia zawodowego. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestię dotyczące możliwego zakresu wsparcia,  kwalifikowalności wydatków, występujących limitów i ograniczeń a także warunków dofinansowania. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną także podstawowe informacje dotyczące przebieg procesu oceny projektów złożonych w ramach naboru

 

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 11 lutego 2016 r.  
Rejestracja: 8:30-9:00
Godz. spotkania: 9:00-12:15
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala kolumnowa

 

Zasady rekrutacji:
O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których należy dokonać za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów. Również z tego względu ogranicza się udział do max. 2 osób z jednej Instytucji.
Państwa uczestnictwo zostanie potwierdzone drogą mailową.

 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY

 

Kontakt:
Anna Brajer, tel. 32 77 40 640, e-mail: abrajer@slaskie.pl

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube