Spotkanie informacyjne dot. naboru z poddziałania 7.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

26.08.2016

Spotkanie informacyjne dot. naboru z poddziałania 7.3.1

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne ws. naboru w ramach poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT.

 

 

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 6 września 2016 r.
Rejestracja: 09.30-10.00
Godz. spotkania: 10:00-13:30
Miejsce: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Gliwice, Budynek nr 3,

 

Tematyka spotkania:

Spotkanie dedykowane jest potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w konkursie nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT


Omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące trwającego konkursu:
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do przedmiotu konkursu;
- Kryteria wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT;
- Regulamin konkursu
- Lokalny System Informatyczny – zasady działania
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczanie nadużyć finansowych
- Omówienie najczęściej pojawiąjących się błędów we wnioskach o dofinansowanie

 

Zasady rekrutacji:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do 1 września br.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu, to prosimy o dodatkowy kontakt.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube